DYRELIV

Romania har 30% av Europas gaupebestand og gaupe er derfor vanlig flere steder på landsbygda. Hjort, grevling, villsvin og rev er også helt alminnelig. I Svartehavet er det en stor bestand av delfiner og i Deltaet er det over 740 fiskearter – sammen med Europas største koloni av fugler, slanger og krypdyr. Deltaområdet sies også å ha et karpefiske av internasjonalt format

Cristian Turc
August 19, 2018
Category:
Dyreliv
Tags:

Romania har 30% av Europas gaupebestand og gaupe er derfor vanlig flere steder på landsbygda. Hjort, grevling, villsvin og rev er også helt alminnelig. I Svartehavet er det en stor bestand av delfiner og i Deltaet er det over 740 fiskearter – sammen med Europas største koloni av fugler, slanger og krypdyr. Deltaområdet sies også å ha et karpefiske av internasjonalt format.

Når det gjelder landbruket, så er sauehold den viktigste næringen. I Romania er det omtrent like mange sauer som innbyggere, noe selvironiske rumenerne fleiper med innimellom. Forholdet mellom sauehold og ulvebestanden er avslappet,- trolig på grunn av et godt fungerende gjetersystem. Noe vår kong Harald kommenterte etter et besøk i Romania på 90-tallet, - som et apropos til vår egen ulvedebatt.

Likevel har sultne bjørner har skapt frykt i en del områder. De trekker ned til husene i landsbyene i perioder med lite mat.

I Romania jaktes på de fleste pattedyr i perioder. Unntaket er i Deltaområdet – der alle dyr er fredet uansett årstid. Dette for å bevare området som det er. Fiske tillates likevel etter offisielle regler.

Dyrelivet i landet har siden revolusjonen fått mye fokus i TV, og rumenerne er svært bevisste på å bevare sin frodige fauna. I de store byene har forurensingen skapt problemer, og løshunder er et påtakelig problem f.eks i Bucuresti.

De angriper ikke mennesker ,men representerer en smittefare og trafikkal uro i bybildet. Tiltak for å fjerne løshundene er satt i gang, på tross av trusler fra den franske dyrebeskyttelsen med det rustne sexsymbolet Bardot i spissen. Rumenerne selv sier at Bardot er mer bekymret for rumenske hunder enn rumenske mennesker.